Metallindustrin

Sänk underhållskostnaderna och förebygg driftstopp med våra välutvecklade skärvätskor.

Tatec jobbar med metallundustrin
  • Skärvätska för metallindustrin - Tatec AB

    Skärvätska

    En bra skärvätska, med låg friktion och hög bärighet, sänker underhållskostnaderna och förebygger onödiga driftstopp.

    Läs mer »