Skärvätska

En bra skärvätska, med låg friktion och hög bärighet, sänker underhållskostnaderna och förebygger onödiga driftstopp.

Skärvätska för metallindustrin - Tatec AB