Uppgraderad röd märkfärg

Vår redan omtyckta röda märkfärg till skördare är nu synligare i skogen.

Vi har förbättrat den redan starka röda kulören så den är mer tydlig för användarna. Denna förbättring gör att det blir ännu enklare för användaren att se i alla väderlekar och minskar risken för felsortering.

I övrigt har produkten samma unika egenskaper som tidigare.

Läs mer om nya märkfärgen här »