Uppgraderad röd kulör

Vår redan omtyckta röda märkfärg till skördare är nu synligare i skogen.
Vi har förbättrat den redan starka röda kulören så den är mer tydlig för användarna. Denna förbättring gör att det blir ännu enklare för användaren att se i alla väderlekar och minskar risken för felsortering. I övrigt har produkten samma unika egenskaper som tidigare.
Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss.
Tillbaka