Maskinsvärd

Ett bra maskinsvärd är viktigt för en effektiv och problemfri avverkning. Ett bra svärd betyder förbättrad ekonomi!

Skogsavverkning