• Maskinsvärd, EXN 2.0

    Tatec EXN 2.0 är utvecklat i sammarbete med skogsindustrin för att uppnå hög avverkning och god funktionalitet för användaren och entreprenören. Svärdet finns också i utförande för stubbehandling.

    Tillbaka