• Maskinsvärd EXN 2.9 Excellent

    Tatec EXN 2.9 Excellent är utvecklat i sammarbete med skogsindustrin för att uppnå hög avverkning och god funktionalitet för användaren och entreprenören. Svärdet finns också i utförande för stubbehandling.

    Tillbaka